ბაგრატიონ გრუზინსკი - საქართველოს სამეფო სახლი

საქართველოს სამეფო ტახტის მემკვიდრე, თანამეცხედრესთან - სამეფო უმაღლესობა ლეილა ყიფიანი-ბაგრატიონი-გრუზინსკისთან ერთად
საქართველოს სამეფო ტახტის მემკვიდრე, თანამეცხედრესთან - სამეფო უმაღლესობა ლეილა ყიფიანი-ბაგრატიონი-გრუზინსკისთან ერთად